Program

På konferansen løfter vi blikket og presenteres for nyskapende og fremtidsrettede ideer, løsninger og tanker innen energi og IT.

Årets program vil oppdateres etterhvert, men du kan se hvilke spennende foredrag som var på fjorårets Fremdtidskonferanse til høyre.

6. mai: 09.00 – 16.00. Festmiddagen starter kl. 19.00

7. mai: 09.00 – 13.00.